You are hereMMX

MMX


Předmět: Měřicí metody

Katedra/Zkratka: OPT/MMX

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Základní metody návrhu a řízení experimentů.

Přehled látky:
1.Příprava experimentu a měření 2.Metody řízení experimentů. 3.Zpracování experimentálních dat. 4.Automatizované systémy měření (IMS, RS 232, ...) 5.Zpracování souboru vlastních experimentálních dat. 6.Fitovací postupy - nalezení parametrů struktur z exp. dat. 7.Detekce slabých optických signálů, měření rozptýleného záření, optické konstanty pevných látek a jejich měření 8.Interfernční metody, FFT, netradiční postupy.