You are hereMHOS

MHOS

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Měření a hodnocení optických soustav

Katedra/Zkratka: OPT/MHOS

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Libor Moťka'

Anotace: Poskytnout ucelený předhled o metodách a o používaných měřicích zařízeních pro měření a hodnocení zobrazovacích i nezobrazovacích optických soustav.

Přehled látky:
1. Geometrické parametry - polohy kardinálních bodů, ohnisková vzdálenost, pupily, geometrická světelnost, zorné pole. 2. Zobrazovací parametry - aberace, rozlišovací schopnost, funkce optického přenosu. 3. Měření geometrických aberací: Hartmannova metoda, metoda zkřížených štěrbin, moiré, fotoelektrická měření, zástinové metody. 4. Měření vlnových aberací: interferometry s referenčním svazkem, střihové interferometry, dírkový interferometr, Shack-Hartmannův detektor. 5. Subjektivní hodnocení jakosti obrazu - rozlišovací schopnost, čitelnost, kontrast, barevné podání, obraz bodu / štěrbiny / rozhraní, rozložení jasu. 6. Objektivní hodnocení jakosti obrazu funkce obrazu bodu, funkce obrazu štěrbiny, funkce obrazu rozhraní, funkce optického přenosu, funkce přenosu modulace. 7. Fotometrické parametry - propustnost, světelnost, barevné podání, parazitní světlo. 8. Hodnocení elektrooptických zobrazovacích systémů - kvantování, vzorkování, šum. 9. Hodnocení systémů pro zobrazování v infračervené části spektra 10. Hodnocení systémů s maticovými detektory - šumový a užitečný signál, dynamický rozsah, žhavé body, přetékání náboje. Přenosová funkce maticových detektorů. 11. Hodnocení nezobrazovacích optických soustav - osvětlovací systémy. 12. Hodnocení nezobrazovacích optických soustav - koncentrátory.