You are hereMF

MF


Předmět: Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Katedra/Zkratka: OPT/MF

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Pohyb hmotného bodu

Přehled látky:
Pohyb hmotného bodu v centrálním poli Dynamika setrvačníku Gravitační a elektrické pole Hydrodynamika Nelineární kmity Vlny a akustika Vlny na vodě