You are hereMF

MF


Předmět: Vybrané kapitoly z matematické fyziky

Katedra/Zkratka: OPT/MF

Rok: 2017

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.'

Anotace: Pohyb hmotného bodu

Přehled látky:
Pohyb hmotného bodu v centrálním poli Dynamika setrvačníku Gravitační a elektrické pole Hydrodynamika Nelineární kmity Vlny a akustika Vlny na vodě