You are hereMESS

MESS


Předmět: Metrologie slabých signálů

Katedra/Zkratka: OPT/MESS

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.'

Anotace: Stavy částečné koherence a částečné polarizace;

Přehled látky:
1.Stavy částečné koherence a částečné polarizace; 2.Kvantování elektromagnetického pole, matice hustoty, kvantové korelační funkce, fotopulsní statistika, homodynní a heterodynní detekce jako nástroje detekce velmi slabých signálů; 3.Detekce lichých korelačních funkcí pomocí nelineárního prostředí; 4.Kvantová interference; Hanbury Brownova-Twissova korelační interferometrie a spektroskopie; interference 5.Světla z nezávislých zdrojů; koherentní stavy optického pole a jejich vlastnosti, Glauberova-Sudarshanova reprezentace matice hustoty, charakteristické funkce, generující funkce a kvazidistribuce; 6.Stacionarita slabých signálů ve fázovém prostoru; 7.Neklasické (stlačené a/nebo sub-poissonovské) signály; 8.Fázové stavy slabých signálů a jejich měření; 9.Aplikace na světlo přirozených zdrojů, laserů a superpozice signálu a sumu-možnost určení signálu ponořeného v sumu; 10.Fotopulsní statistika modulovaných signálů a signálů v náhodném prostředí; entropie optických signálů; 11.Neklasické světlo pro přesná kvantová měření a optické sdělování; kvantově nedemoliční měření.