You are hereMAO1

MAO1


Předmět: Marketing v optometrii 1

Katedra/Zkratka: OPT/MAO1

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je provázání a pochopení potřeb pacienta resp. zákazníka s možnostmi a kompetencemi optometristy.

Přehled látky:
Obsahem je představení marketingového mixu s akcentem na praktické využití, efektivní komunikaci se zákazníky, role značky a nejnovější trendy v marketingu. Součástí je také příprava kampaně, od definice cílové skupiny, přes výběr správných komunikačních prostředků, využití výzkumu chování spotřebitelů, sledování efektivity kampaně až po její vyhodnocení. Praktické nástroje pro poznání zákazníka a vedení prodejního rozhovoru, efektivní argumentace a zdolávání námitek až po uzavření kontraktu. Přehled současných komunikačních prostředků, využití sociálních sítí a online marketingu jako nových trendů v komunikaci a budování loajality.