You are hereMAO

MAO


Předmět: Marketing v optometrii

Katedra/Zkratka: OPT/MAO

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je provázání a pochopení potřeb pacienta resp. zákazníka s možnostmi a kompetencemi optometristy.

Přehled látky:
Obsahem je společný jazyk se zákazníkem, vedení prodejního rozhovoru, kontaktní fáze, argumentace, námitky a jejich řešení, uzavření kontraktu, analýzy a shrnutí. Příprava komunikačních prostředků a kampaní na koncového zákazníka. Tvorba záběru, definice cílové skupiny, definice prostředků, definice nástrojů, zdroje studií, volba komunikačního média, přípravy kampaně, realizace kampaně, zdroje, komunikace, distribuce, vyhodnocení výsledků kampaně, nástroje pro sledování průběhu kampaně, metody vyhodnocení kampaně, shrnutí výsledků, vedení prodejního rozhovoru, kontaktní fáze, argumentace, námitky a jejich řešení, uzavření kontraktu, analýzy . Internet jako reklamní médium. Search Engine Marketing, marketing vyhledávacích strojů, optimalizace stránek pro vyhledávací stroje, vyhledávače, historie vyhledávačů, současná situace vyhledávacích technologií na internetu, funkce vyhledávačů. Základy Search Engine Marketing, definice uživatele mého webu, požadované chování uživatele na mém webu. Search Engine Optimalizatin, principy SEO, zakázané metody, sledování výsledků a měření, kontrola dosažení cílů a zpětné ladění.