You are hereMAKK

MAKK


Předmět: Mod. aspekty klasické teor. koherence

Katedra/Zkratka: OPT/MAKK

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Stochastické procesy, teorie koherence v prostorově frekvenční reprezentaci.

Přehled látky:
- Stochastické procesy. - Teorie koherence v prostorově frekvenční reprezentaci. - Záření částečně koherentních zdrojů. - Šíření částečně koherentního záření, změny spektra. - Spektroskopie a radiometrie s částečně koherentním světlem. - Spektra kvasarů. - Spektrum záření šířícího se lineárním systémem. - Mikroskopický popis fluktuací zdroje - Rozptyl částečně koherentního záření. - Korelační vlastnosti záření černého tělesa