You are hereMA

MA


Předmět: Mechanika a akustika

Katedra/Zkratka: OPT/MA

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D.'

Anotace: Úvod do fyziky

Přehled látky:
1. Úvod do fyziky 2. Kinematika hmotného bodu 3. Kinematika a statika tuhého tělesa 4. Dynamika hmotného bodu 5. Relativita pohybu, setrvačné síly a mechanika soustavy hmotných bodů 6. Dynamika tuhého tělesa 7. Gravitace a sluneční soustava 8. Mechanika pevných látek 9. Mechanika kapalin a plynů 10. Mechanické kmity 11. Vlnění a akustika