You are hereLT

LT


Předmět: Laserová technika

Katedra/Zkratka: OPT/LT

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Předmět se zabývá problematikou laserů z hlediska jejich principů, technických parametrů a charakteristik. Uvedeny jsou vybrané oblasti využití laserové techniky se zaměřením zejména na interakce záření s tkáněmi se zvýšenou pozorností na aplikace v oftalmologii a dále využití laserové techniky v oční diagnostice.

Přehled látky:
1. Úvod, základní pojmy 2. Demonstrace oscilace a generace elektromagnetického záření obecně, kladná zpětná vazba v elektronice a optice 3. Stimulovaná emise, laserové zesílení, aktivní látka, hladiny, čerpání a emise záření, realizace experimentální sestavy. 4. Měření rezonátoru, módy rezonátoru, gaussovský svazek - měření a vyhodnocení rezonanční podmínky analyzátorem Agilent E 4411B 5. Demonstrace pevnolátkových laserů, plynové lasery, měření parametrů argonového laseru Innova 300C-Coherent 6. Justáž polovodičových laserů, generace záření v polovodičích , 7. Měření vyzařovacích diagramů, energie a výkon pulsu, spektrum, koherence, měření parametrů aparaturou Beamstar a Beam Profiler 8. Využití laserového záření v mikroskopii a holografii - experimentální realizace digitálního hologramu 9. Interakce laserového záření s tkání, UV lasery a jejich aplikace v biologii a medicíně, mezní paramery laserových ukazovátek 10. Lasery v dermatologii a oftalmologii - typy využívaných interakcí, typy laserů, odpovídající indikace 11. Nitrooční laserové zákroky - typy interakcí, typy laserů, odpovídající indikace, Měření účinků interakce. 12. Využití laserové techniky ve vyšetřování a diagnostice v oftalmologii