You are hereL

L


Předmět: Lasery

Katedra/Zkratka: OPT/L

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Předmět se zabývá problematikou laserů z hlediska jejich principů, technických parametrů a charakteristik.

Přehled látky:
1. úvod ,základní pojmy 2. oscilace a generace elektromagnetického záření obecně 3. aktivní látka-čerpání a emise záření 4. pevnolátkové lasery 5. plynové lasery 6. polovodičové lasery 7. generace záření v polovodičích,energetické pásy, 8. PN přechod, heteropřechod 9. mechanismy vybuzení záření v polovodičích - typy injekce, luminiscence 10. vyzařovací diagram, spektrum 11. impedance polovodičového laseru, aplikace