You are hereKZ2

KZ2


Předmět: Korekce zraku II

Katedra/Zkratka: OPT/KZ2

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Seznámit se základními vyšetřovacími technikami binokulárního vidění a akomodace a jejich vyhodnocením. Naučit rozpoznat a prakticky řešit jednotlivé anomálie binokulárního vidění se zaměřením na heteroforie a poruchy akomodace.

Přehled látky:
Přednáška Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci praktických-experimentálních činností ve cvičeních a seminářích a přímo navazují na znalosti a dovednosti získané v předmětech Korekce zraku 1 a Binokulární vidění. VERGENČNÍ A AKOMODAČNÍ PORUCHY BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ Opakování vstupních znalostí Základní vyšetření BV a akomodace: anamnéza se zaměřením na BV; vyšetřování vergence; vyšetřování inkomitance; vyšetřování akomodace; vyšetřování AC/A poměr; vyšetřování fixační disparity a asociační forie; vyšetřování stereopse; obecné zásady aplikace prizmat Analýza a řešení vergenčních poruch: možnosti řešení heteroforií - prizmata, úprava sférické části korekce, zrakový trénink; přehled vergenčních poruch a doporučená řešení; zhodnocení kompenzace heteroforie; úvod do MKH; edukace pacienta Analýza a řešení akomodačních poruch: typy testů; možnosti řešení; stručný přehled akomodačních poruch a jejich řešení; edukace pacienta Řešení binokulárních refrakčních anomálií: anizometropie: potíže, vyšetření, řešení; anizeikonie: potíže, vyšetření, řešení; edukace pacienta Doporučený postup vyšetření VYŠETŘOVÁNÍ A KOREKCE DĚTÍ Vývoj vidění, patologie Základní vyšetření dítěte Specifika korekce dětského pacienta Edukace dítětě, rodičů Cvičení Práce v malých skupinkách (dvojicích), každá skupinka pracuje na samostatném plně vybaveném stanovišti. Aktivity jednotlivých skupinek jsou samostatně monitorovány. Monitoring výstupních praktických dovedností s využitím protokolů o měření a záznamového archu. Nácvik vyšetřování vergence: Objektivní vyšetření okohybných odchylek (zakrývací testy) Subjektivní vyšetření okohybných odchylek (Maddoxův cylindr, Thoringotnův test, Graefeho prizma, polarizované a anaglyfické testy) Vyšetření blízkého bodu konvergence, vyšetření motility Vyšetření fúze, stareopse Měření fúzních rezerv prizmatickou lištou (BO, BI, BU, BD, dálka/blízko) Vyšetření fixační disparity, měření asociační forie Měření vergenční facility Nácvik vyšetřování akomodace: Měření amplitudy akomodace (akomodační pravítko, tabulky do blízka) Měření akomodační odezvy metodou MEM Vyšetření relativní akomodace Měření akomodační facility Nácvik vyšetření vztahu akomodace a konvergence: Měření AC/A poměru (Thoringtonův test, Graefeho prizma, zakrývací testy) Praktické provedení komplexního vyšetření akomodačně-vergenčního systému včetně jeho zhodnocení Seminář Monitorovaná práce v malých skupinkách (dvojicích). Opakování, prohloubení a doplnění speciálních praktických dovedností: - praktické opakování monokulárního a binokulárního stanovení refrakce - praktická demonstrace, nácvik vybraných metod vyšetření refrakce vhodných ve speciálních případech - praktická demonstrace, nácvik vyšetřování presbyopického pacienta - nácvik záznamu a hodnocení měření do protokolů