You are hereKZ1X

KZ1X

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Korekce zraku I

Katedra/Zkratka: OPT/KZ1X

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Teoreticky i prakticky seznámit studenty s refrakčními vadami a možnostmi jejich korekce. Dále je cílem získání praktických dovedností v oblasti monokulárního vyšetření zraku.

Přehled látky:
Přednášky Přednášky poskytují teoretickou přípravu k realizaci praktických-experimentálních činností ve cvičeních a seminářích ÚVOD Refrakce Vývoj refrakce a její změny, vliv chorob a farmak na refrekci AMETROPIE Myopie (klasifikace, symptomy, etiologie, možnosti korekce, edukace pacienta) Hypermetropie (klasifikace, symptomy, etiologie, možnosti korekce, edukace pacienta) Astigmatismus (TABO, klasifikace, symptomy, etiologie, možnosti korekce, edukace pacienta) Vliv vrcholové vzdálenosti na korekci. Zásady při předpisu. Vliv korekce na další zrakové funkce (zorné pole, akomodace, vergence) VYŠETŘENÍ ZRAKU OPTOMETRISTOU Legislativní rámec vyšetření zraku optometristou v ČR, kompetence, situace v EU, Evropský diplom z optometrie. Přehled základních kroků rutinního vyšetření zrakových funkcí Doporučené vyšetření dle EAOO PRAKTICKÉ VYŠETŘOVACÍ POSTUPY PŘI STANOVENÍ REFRAKCE Objektivní refrakce (skiaskopie, (auto)refraktometrie, keratometrie; správná interpretace výsledků) Základní postupy subjektivní refrakce: Nejlepší sféra a jemné sférické dokorigování Vyšetření astigmatismu (JZC, zamlžovací metoda) Binokulární refrakční vyvážení (Humphrissova metoda, dvouřádkový test, ...), binokulární refrakce KOREKCE PRESBYOPIE Presbyopie - definice, příznaky Možnosti řešení Metody stanovení adice Edukace pacienta ÚVOD DO PROBLEMATIKY REFRAKČNÍCH OPERACÍ Historie, přehled metod Úvod do problematiky laserových refrakčních operací (PRK, LASIK) Nitrooční refrakční zákroky Cvičení Práce v malých skupinkách (dvojicích), každá skupinka pracuje na samostatném plně vybaveném stanovišti. Aktivity jednotlivých skupinek jsou samostatně monitorovány. Monitoring výstupních praktických dovedností s využitím záznamového archu. Vybavení červeného reflexu, demonstrace a nácvik přímé oftalmoskopie; demonstrace pozorování fundu pomocí nonmydriatické kamery Skiaskopie: Bodová a pásová skiaskopie - stanovení sférické vady Pásová skiaskopie - stanovení hlavních řezů astigmatismu, skiaskopické stanovení refrakce v hlavních řezech Monokulární postupy vyšetření refrakce: Stanovení PD - PD měřítko, PD metr Individuální úprava a centrace zkušební obruby Nejlepší sféra - metoda nejslabší rozptylky a nejsilnější spojky Nejlepší sféra - zamlžovací metoda Jemné sférické dokorigování (červeno-zelený test, metoda nejslabší spojky a nejsilnější rozptylky) Vyšetření astigmatismu - Jacksonovy zkřížené cylindry Vyšetření astigmatismu - astitmatický vějíř, zamlžovací metoda Kompletní postup při monokulární korekci Binokulární postupy vyšetření refrakce: Binokulární refrakční vyvážení - Humphrissova metoda monokulárního zamlžení Binokulární refrakční vyvážení - dvouřádkový polarizovaný test, různé varianty Binokulární refrakční vyvážení - alternativní postupy Binokulární refrakce užitím polarizovaných optotypů Binokulární sférické dokorigování, vyhodnocení celkové zrakové pohody, kontrola korekce Seminář Praktické seznámení s komplexním optometrickým vyšetření - účast na praktických cvičeních studentů vyšších ročníků, plnění zadaných úkolů; rozbor vybraných případů Praktická demonstrace vyšetření presbyopického pacienta