You are hereKTI

KTI


Předmět: Kvantová teorie informace

Katedra/Zkratka: OPT/KTI

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Úvodní kurz z kvantové teorie informace, kvantového počítání a kvantové komunikace. Studenti získají základní poznatky z této oblasti a schopnost samostatně řešit vybrané typy problémů z této oblasti.

Přehled látky:
1. Fyzikální aspekty zpracování informace, kvantová teorie 2. Kvantové stavy, kvantové operace, kvantové měření, kvantová provázanost 3. Kvantový počítač, kvantová logická hradla 4. Kvantová Fourierova transformace, Shorův algoritmus, kvantové vyhledávací algoritmy 5. Fyzikální realizace kvantových počítačů 6. Entropie v kvantové teorii informace, kvantová komprese dat 7. Kvantová komunikace, kvantová korekce chyb 8. Kvantová kryptografie: principy a důkazy bezpečnosti 9. Kvantová kryptografie: implementace 10. Kvantová teleportace, přepínání kvantové provázanosti 11. Kvantové komunikační sítě, kvantové opakovače