You are hereKP2

KP2


Předmět: Konstrukce přístrojů 2

Katedra/Zkratka: OPT/KP2

Rok: 2018

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Všeobecné požadavky na optické výkresy, kótování optických součástí,

Přehled látky:
1. Vlastní konstrukční práce, obecné vlivy, obecné principy a vlastní postup. Praktické ukázky z dané tématiky. 2. Příklad konkrétního zadání, porovnatelné výrobky, technická rozvaha, patentové informace. 3. Představa a ukázky činností jednotlivých uzlů včetně rozboru mechanismů. 4. Volba použitých technologií výroby a jejich praktické ukázky. 5 .Způsob použití a činností jednotlivých typů přístrojů. 6. Ukázky montážních a justážních technologií. 7. Základní stavební prvky optických přístrojů - popis a konkrétní předvedení. 8. Principy a ukázky ukládání jednotlivých optických členů. 9. Ukázky a nácviky použití jednotlivých přístrojů tzv. sportovní optiky. 10. Procvičení praktických dovedností při ovládání pozorovacích přístrojů. 11. Principy a praktické nácviky použití dálkoměrné a úhloměrné techniky. 12. Teorie a praktické předvedení reálných hranolových sestav v DLP projektorech. 13. Představení a ukázky mikromanipulačních technik s pomocí laserového záření.