You are hereKP1

KP1


Předmět: Konstrukce přístrojů 1

Katedra/Zkratka: OPT/KP1

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty s základy konstrukce mechanických a optických přístrojů

Přehled látky:
1. Praktický návrh, výpočet a kreslení jemnomechanických uzlů. 2. Vlivy narušující činnost přístrojů, omezení rušivých vlivů, mechanické a teplotní deformace, vlivy technologie, technické podmínky. 3 . Spojovací metody, spojení rozebiratelná a nerozebiratelná. 4 Otočná uložení: kluzná, čípková, hrotová, valivá, kulové klouby, 5. Ložiska, břitová uložení, ložiska strojů, mazání. 6. Vedení: kluzná, valivá přibližná, paralelní. 7. Realizace zařízení pro přenos pohybu. 8. Zařízení k ovládání pohybů. 9. Zařízení stavěcí a mikrometrická: pohybová, rektifikační, mikrometrické šrouby, , diferenciální šrouby. 10. Pružiny, strategie konstrukčního návrhu. 11. Závěrečný individuální projekt.