You are hereKOMK2

KOMK2


Předmět: Koherentní optická měření a komunikace 2

Katedra/Zkratka: OPT/KOMK2

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.', 'RNDr. František Petráš'

Anotace: Kvantový popis světla, ztráty, šum, omezení daná kvantovou povahou světla. Detekce světla, homodynní detekce. Polovodičové detektory světla a jejich elektronická rozhraní.

Přehled látky:
Obsah KOMK I 1.Přenos informace, modulace a demodulace (vlnový popis) 2.Deterministický signál versus šum 3.Druhy a spektrální vlastnosti šumu 4.Měření signálu a šumu, souvislost optického a elektrického signálu 5.Experimentální aplikace a principy polovodičových laserů 6.Realizace obvodyů pro čerpání polovodičových laserů a měření, limity modulace 7.Experimentální realizace odlišných metod generování krátkých elektrických a optických pulsů (1.-4. dr.Ježek, 5.-7. dr.Petráš) Obsah KOMK II 1.Kvantový popis světla, koherentní a neklasické stavy světla 2.Základní optické prvky a jejich kvantově optický popis, ztráty a šum 3. Konstrukce Homodynního detektoru a metody měření stavu světla 4.Měření s polovodičovými detektory, jejich vlastnosti a využití 5.Konstrukce elektronického předzesilovače a zesilovače s operačními zesilovači 6.Experimentální vyhodnocení detekovaného optického signálu a zaznamenaného elektrického signálu (1.-3. dr.Ježek, 4.-6. dr.Petráš) (1.-3. dr.Ježek, 4.-6. dr.Petráš)