You are hereKOMK1

KOMK1


Předmět: Koherentní optická měření a komunikace 1

Katedra/Zkratka: OPT/KOMK1

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.'

Anotace: Optický přenos informace, šum a omezení daná statistickou povahou světla. Koherentní detekce, homodynní detekce, zpracování signálu. Generace a detekce optického signálu.

Přehled látky:
Obsah KOMK I 1.Přenos informace, modulace a demodulace (vlnový popis) 2.Deterministický signál versus šum 3.Druhy a spektrální vlastnosti šumu 4.Měření signálu a šumu, souvislost optického a elektrického signálu 5.Experimentální aplikace a principy polovodičových laserů 6.Realizace obvodyů pro čerpání polovodičových laserů a měření, limity modulace 7.Experimentální realizace odlišných metod generování krátkých elektrických a optických pulsů (1.-4. dr.Ježek, 5.-7. dr.Petráš) Obsah KOMK II 1.Kvantový popis světla, koherentní a neklasické stavy světla 2.Základní optické prvky a jejich kvantově optický popis, ztráty a šum 3. Konstrukce Homodynního detektoru a metody měření stavu světla 4.Měření s polovodičovými detektory, jejich vlastnosti a využití 5.Konstrukce elektronického předzesilovače a zesilovače s operačními zesilovači 6.Experimentální vyhodnocení detekovaného optického signálu a zaznamenaného elektrického signálu (1.-3. dr.Ježek, 4.-6. dr.Petráš)