You are hereKOKT

KOKT


Předmět: Koncepční otázky kvantové teorie

Katedra/Zkratka: OPT/KOKT

Rok: 2021

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Lepší porozumnění základům kvantové teorie.

Přehled látky:
1. Historická motivace vzniku kvantové teorie. 2. Kvantová interference, princip superpozice, kvantové měření. 3. Příprava stavu a kvantové testy, projekční operátory, matice hustoty, POVM. 4. Bezinterakční měření, kvantový Zenonův jev. 5. Kolaps vlnové funkce, dekoherence. 6. Různé interpretace kvantové mechaniky. 7. Nerozlišitelné částice. 8. EPR paradox, skryté parametry, Bellovy nerovnosti. 9. Kvantové korelace a nelokalita. 10. Sestupná parametrická frekvenční konverze. 11. Kvantově optické experimenty. 12. Kvantová teleportace. 13. Kvantová kryptografie. 14. Kvantové počítače.