You are hereKKZI2

KKZI2

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová komunik. a zprac. informace 2

Katedra/Zkratka: OPT/KKZI2

Rok: 2021

Garant: 'doc. Mgr. Petr Marek, Ph.D.'

Anotace: Náplní předmětu je získat teoretické vědomosti o kvantových systémech se spojitými proměnnými a seznámit se základními experimentálnimi testy.

Přehled látky:
1. Kvantování elektromagnetického pole, spojité kvadraturní proměnné elektromagnetického pole, vlastnosti kvantového oscilátoru, vlastnosti základního stavu oscilátoru, komutační relace, operátorová algebra spojitých proměnných. Obrazy kvantové mechaniky. 2. Základní Gaussovské kvantové stavy, Gaussovské operace a Gaussovská měření v Heisenbergově obraze kvantové mechaniky. 3. Klonování kvantových stavů spojitých proměnných. Zesílení kvantových stavů. Reversibility klonování. Pravděpodobnostní klonování stavů. 4. Kvantová provázanost Gaussovských stavů, její generace, detekce a vlastnosti, Duanovo a Simonovo kritérium, míry provázanosti, podmíněná příprava kvantového stavu. 5. Kvantová teleportace a měřením indukované Gaussovské operace. Kvantová dekoherence a její vliv na kvantovou provázanost a kvantové operace. 6. Pojem informace ve spojitých proměnných. Kvantová distribuce klíče se spojitými proměnnými (individuální útoky), optimální útok. Vliv kvantové dekoherence na kvantovou distribuce klíče (QKD). 7. Pojem kovarianční matice Gaussovského stavu. Extremalita Gaussovských stavů. Bezpečnost QKD proti kolektivním útokům. Míry Gaussovské kvantové provázanosti, zobecněné stlačení. Wignerova funkce stavu, Gaussovské operace s Wignerovou funkcí, Gaussovská a ne-Gaussovská měření. Podmíněné operace na Gaussovských stavech. 8. No-go teorém o Gaussovské destilaci provázanosti. Ne-Gaussovské stavy a jejich destilace. Destilace Gaussovské kvantové provázanosti pomocí fotonové subtrakce, výhody a nevýhody. Hybridní kvantové zpracování informace se spojitými proměnnými. 9. Universální kvantové počítání se spojitými proměnnými, kubická interakce, její příprava a vlastnosti. Klastry stavů spojitých proměnných a vytváření operací.