You are hereKKZI1

KKZI1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Kvantová komunik. a zprac. informace 1

Katedra/Zkratka: OPT/KKZI1

Rok: 2021

Garant: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní poznatky o kvantové komunikaci a kvantovém zpracování informace s diskrétními kvantovými proměnnými se zaměřením na optické implementace jednotlivých protokolů.

Přehled látky:
1) Kvantový popis elektromagnetického pole, kreační a anihilační operátory, operátor počtu fotonů, Fockovy stavy. 2) Zdroje časově korelovaných párů fotonů, sestupná frekvenční parametrická konverze, polarizačně entanglované páry fotonů, time-bin entanglement. 3) Kvantový popis lineárních optických interferometrů, děliče svazku, vlnové destičky. 4) Jednofotonové detektory, jednofotonová a multifotonová interference, Hong-Ou-Mandelův dip. 5) Kvantová teleportace, kvantové superhusté kódování, přepínání entanglementu. Implementace pomocí lineární optiky a kódování kvantových bitů do stavů jednotlivých fotonů. 6) Optimální kopírování kvantových stavů, univerzální kvantové kopírování, asymetrické kopírování, fázově kovariantní kopírování. 7) Destilace a koncentrace kvantové provázanosti. 8) Měřením indukovaná optická nelinearita, lineárně optická kvantová logická hradla, CNOT hradlo, multi-qubitová hradla.