You are hereKK3

KK3


Předmět: Kvantová komunik. a zprac. informace 3

Katedra/Zkratka: OPT/KK3

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat praktickou znalost z řešení vědeckého problému z oblasti kvantového zpracování informace.

Přehled látky:
Náplní pracovního semináře je na základě získaných znalostí a praktických zkušeností z předmětů "Kvantové komunikace a zpracování informace I.,II." a pod vedením lektorů teoreticky řešit určitý aktuální problém v této oblasti a zpracovat jej ve formě vědeckého článku nebo zprávy. Závěrem semináře je prezentace výsledků ve formě přednášky studenta s diskusí.