You are hereKFT

KFT


Předmět: Kvantová fyzika

Katedra/Zkratka: OPT/KFT

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Anotace: Zvládnut základní koncepční otázky, experimenty a formalizmus kvantové mechaniky a aplikovat tyto znalosti v moderní fyzice.

Přehled látky:
1.Koncepční otázky kvantové teorie, experimenty stojící u zrodu kvantové mechaniky. 2.Stern--Gerlachův experiment, zavedení formalismu kvantové mechaniky a její statistická interpretace. 3.Pozorovatelné veličiny se spojitým spektrem, vlnová funkce a kanonické kvantování. 4.Dynamika kvantových systémů, Schrödingerova a Heisenbergova reprezentace. 5.Řešení Schrödingerovy rovnice pro jednoduché systémy, harmonický oscilátor, anihilační a kreační operátory, WKB aproximace. 6.Propagátor, Greenova funkce, Feynmanův drahový integrál, kalibrační transformace pro skalární a vektorový potenciál. 7.Kvantová teorie úhlového momentu, reprezentace grupy rotací, spin a orbitální impulsmoment. 8.Symetrie v kvantové mechanice, operátor parity. Využití symetrie při řešení úloh kvantové mechaniky: atom vodíku. 9.Poruchová teorie s časově nezávislou poruchou pro nedegenerované a degenerované spektrum vlastních stavů neporušeného systému. 10.Časově závislá poruchová teorie, Fermiho zlaté pravidlo, popis maseru a fotoefektu. 11.Identické částice, princip nerozlišitelnosti, operátor permutace, vztah mezi spinem a statistikou, základní představy teorie pole jako kvantové mechaniky nerozlišitelných částic.