You are hereKCX

KCX


Předmět: Kontaktní čočky

Katedra/Zkratka: OPT/KCX

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Lenka Musilová, DiS., Ph.D.'

Anotace: Podrobně seznámit studenty s problematikou měkkých i pevných kontaktních čoček včetně jejich praktické aplikace.

Přehled látky:
Přednáška ŠTĚRBINOVÁ LAMPA Historie; stavba a popis, různé typy provedení, přídatná zařízení, nastavení Přehled vyšetřovacích technik, popis dílčích technik (přímé, nepřímé, difúzní osvětlení, filtry) Postup komplexního vyšetření na štěrbinové lampě; everze horního víčka; slzný film a jeho vyhodnocení, vyšetření s využitím fluoresceinu, BUT OBECNÁ PROBLEMATIKA KONTAKTNÍCH ČOČEK SE ZAMĚŘENÍM NA MĚKKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY Historie kontaktních čoček Dělení KČ; typy KČ Vlastnosti a druhy materiálů Péče o KČ Přední segment oka, matematický popis, měření Aplikace KČ, indikace, kontraindikace; slzná čočka Pracovní postup při aplikaci KČ, předpis KČ Komplikace spojené s nošením KČ Účinek farmak při nošení KČ Edukace nositele KČ se zaměřením na měkké KČ KERATOKONUS PEVNÉ KONTAKTNÍ ČOČKY Materiály pevných KČ Srovnání pevných a měkkých KČ, vhodnost aplikace pevných KČ Měření parametrů rohovky pro potřeby aplikace pevných KČ, keratograf Průběh aplikace pevných KČ Příklady aplikace vybraných typů pevných KČ Péče o pevné KČ Edukace nositele pevných KČ Konkrétní příklady Cvičení Práce v malých skupinkách (dvojicích). - Demonstrace a nácvik základních postupů práce se štěrbinovou lampou - Demonstrace a nácvik dílčích kroků aplikace měkkých KČ včetně aplikace torických čoček - Demonstrace a nácvik specifických dílčích kroků aplikace základních typů pevných KČ - Kompletní aplikace KČ