You are hereKA

KA


Předmět: Konstrukční analýza a syntéza op. syst.

Katedra/Zkratka: OPT/KA

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace: Předat studentům základní vědomosti o postupech při konstrukci optických systémů (refraktivních, reflexních, difraktivních a hybridních), které jim umožní samostatně navrhovat optické systémy s využitím specializovaného optického software.

Přehled látky:
1. Konstrukční návrh optického systému v tenkých čočkách. 2. Optické vady třetího řádu. 3. Konstrukční návrh dubletu a tripletu v prostoru třetího řádu. 4. Konstrukční návrh zrcadlových systémů v prostoru třetího řádu. 5. Konstrukční návrh difraktivních a hybridních optických systémů. 6. Konstrukční analýza optických systémů v různých spektrálních oblastech. 7. Optické materiály. 8. Hranoly a polygony v optické konstrukci. 9. Polarizační aberace a konstrukce polarizačních systémů. 10. Optimalizační metody. 11. Konstrukce multikonfiguračních systémů. 12. Patenty optických systémů.