You are hereJMP

JMP


Předmět: Jemnomechanické přístroje

Katedra/Zkratka: OPT/JMP

Rok: 2019

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Seznámit studenty se základy konstrukce v oblasti přesné mechaniky a optiky.

Přehled látky:
1.Spojovací metody, spojení rozebíratelná a nerozebíratelná. 2.Točná uložení: kluzná, čípková, hrotová, valivá, kulové klouby, 3.Ložiska, břitová uložení, mazání. 4.Vedení přímá, otočná, kluzná, valivá, přibližná, paralelní. 5.Zařízení pro přenos pohybu, spojky, převody . 6.Zařízení k ovládání pohybů. 7.Zařízení stavěcí a mikrometrická: pohybová, rektifikační, 8.Mikrometrické šrouby, ustanovky, diferenciální šrouby. Pružiny. 9.Vlivy, narušující činnost přístrojů. 10.Strategie konstrukčního návrhu. 11.Závěrečný projekt. 11. Projekt.