You are hereIZL

IZL


Předmět: Fyzika laserů

Katedra/Zkratka: OPT/IZL

Rok: 2020

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenta se základními fyzikálními principy laseru a micromaseru, jejich semiklasickou a kvantovou dynamikou a kvantovou statistikou záření.

Přehled látky:
1. Cesta k maseru a laseru. Motivace objevů maseru a laseru. 2. Principy oscilátorů se zpětnou vazbou. Interakce záření v klasickém dielektrickém prostředí. 3. Einsteinova kvantová teorie, zesílení světla stimulovanou emisí, inverze populace. 4. Tříhladinový a čtyhladinový laser, termální a pulsní čerpání laserů. 5. Nelineární evoluce intenzity v laseru, práh generace v laseru, saturace záření v laseru. 6. Stabilita intenzity v laseru, přechodové děje, módová konkurence a kooperace. 7. Fotonová statistika laseru, šum laserového záření, Poissonova statistika a její měření. 8. Kvantový stav termálního záření a laseru, detekce kvantového stavu záření a jeho aplikace. 9. Kvantový model interakce záření a atomů, atomová koherence, micromaser.