You are hereIRUV

IRUV


Předmět: Optické materiály pro IR a UV

Katedra/Zkratka: OPT/IRUV

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Michal Baránek, Ph.D.'

Anotace: Prohloubit vědomosti studentů v oblasti optických materiálů, které určují možnosti a meze optických systémů v různých oblastech optického spektra.

Přehled látky:
1. Mikroskopická a makroskopická teorie elektromagnetického pole (elektrická susceptibilita, molární refraktivita, absorpce, disperze) 2. Obecné požadavky na refraktivní materiály pro IR pásmo - absorpce 3. Vlastnosti klasických materiálů pro IR oblast Ge a Si 4. Chalkogenní skla - struktura a vlastnosti 5. Výroba chalkogenního skla a čoček pro IR 6. Optické krystaly pro IR a plasty pro IR 7. Optická vlákna pro IR oblast 8. Tenké vrstvy pro IR mateiály 9. Reflexní mateiály pro IR a UV 10. Měření kvalitativních parametrů materiálů v IR oblasti 11. Obecné požadavky na refraktivní mateiály pro UV pásmo 12. Optické vrstvy pro UV oblast