You are hereIFM

IFM


Předmět: Interferometrie

Katedra/Zkratka: OPT/IFM

Rok: 2019

Garant: 'Mgr. Bohumil Stoklasa, Ph.D.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Světlo jako elektromagnetická vlna, skládání vln, vznik interferenčního pole, kontrast interferenčních proužků. 2. Dvousvazková interference, dělení amplitudy, dělení vlnoplochy, základní typy interferometrů. 3. Světelné zdroje pro interferometrii. Prostorová a časová koherence. Polarizace. Lasery, laserové svazky a jejich modová struktura, stabilizace laserů. 4. Vícesvazková interference 5. Měření délek, úhlů, rychlostí a vibrací 6. Interferometry pro měření optických prvků - Fizeau, Twyman-Greenův, Smarttův, střihový 7. Digitální vyhodnocování interferogramů. Měření asférických ploch. 8. Interferenční měření homogenity materiálů, vizualizace fyzikálních polí. Měření povrchů, interferenční mikroskopie 9. Interferometrie v bílém světle 10. Holografická interferometrie 11. Laserová Dopplerovská interferometrie, vláknové interferometry, interferometrické snímače. 12. Interferenční spektroskopie. 13. Experimentální demonstrace: měření rovinných ploch na Fizeauově interferometru, měření vlnové délky Fabry-Perotovým interferometrem, dírkový interferometr