You are hereHOL

HOL


Předmět: Holografie

Katedra/Zkratka: OPT/HOL

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Michal Baránek, Ph.D.'

Anotace: 1.Princip holografického záznamu informace, rozdělení a typy hologramů 2.Úvod k záznamu a rekonstrukci hologramů 3.Záznam, rekonstrukce a účinnost plošných hologramů 4.Záznam, rekonstrukce a účinnost objemových hologramů 5.Zdroje pro záznam a rekonstrukci hologramů 6.Materiály a prostředí pro záznam hologramů 7.Neoptická holografie 8.Aplikace holografie - holografická interfefometrie 9.Aplikace hologramů a holografie 10.Digitální holografie Požadavek ke kolokviu: Přehledové znalosti v rozsahu přednášené problematiky.

Přehled látky:
1. Princip holografického záznamu 2. Typy hologramů 3. Osový záznam a rekonstrukce plošných hologramů 4. Mimoosový záznam a rekonstrukce plošných hologramů 5. Záznam a rekonstrukce objemových hologramů 6. Difrakční účinnost holografických mřížek 7. Materiály pro holografii 8. Aplikace holografie - holografická interfefometrie 9. Aplikace holografie - holografická mikroskopie 10.Digitální holografie 11.Počítačem generované hologramy 12.Praktická cvičení - rekonstrukce objemového hologramu 13.Praktická cvičení - rekonstrukce plošného hologramu