You are hereHAJ

HAJ


Předmět: Historie a architektura malých jednotek

Katedra/Zkratka: OPT/HAJ

Rok: 2018

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: 1. Vysvětlit studentům úlohu a schopnosti malé jednotky evropského Západu v rámci jeho dějin. 2. Předat studentům poznání, že válečnictví evropského Západu je postaveno na tradici vojáka - jednotlivce. 3. Naučit studenty rozumět struktuře a organizaci armád na úrovni rot, čet, družstev a týmů či skupin. 4. Objasnit souvislosti mezi taktikou a organizací malých jednotek na straně jedné a použitými technologiemi na straně druhé.

Přehled látky:
Přednáškový cyklus je zaměřen na popis úlohy jednotlivce v ozbrojených sborech kultury Západní Evropy. Zabývá se vývojem, posláním a strukturou malých jednotek, které byly součástí bojových celků v různých historických obdobích. Mapuje tak postavení bojovníka a následně i vojáka uvnitř jednotek a armád. Pozornost je věnována nejen výzbroji a výstroji, ale i taktice a organizaci malých jednotek. Jako malá jednotka je uvažován celek okolo velikosti čety (do 40-ti osob). 1. Barbaři proti legiím - nejprve porážky, později vítězství 2. Vikingové, Normané a křesťanské bojové řády 3. Rytíř a jeho družina jako základní bojová jednotka středověkých armád 4. Luk, píka a bojový vůz - konec rytířstva, střelné zbraně - konec hradů 5. Žoldnéři na zemi (třicetiletá válka) i na moři (korzáři) 6. Rekrutace velkých armád pro obranu státu, potlačení významu jednotlivce 7. Nový význam malých jednotek - důsledek I. světové války 8. Četa ve II. světové válce a její změny během války ve Vietnamu 9. Mechanizované jednotky - od transportérů k bojovým vozidlům pěchoty 10. Systém vojáka - rozvinutí architektury C4IRSTA na úrovni vojáka jednotlivce a malé jednotky 11. Network Centric Warfare - voják v síti 21. století a síť 21. století na vojákovi