You are hereGFM

GFM


Předmět: Geofyzika a meteorologie

Katedra/Zkratka: OPT/GFM

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Jiří Bajer, CSc.'

Anotace: Úvod do geofyziky

Přehled látky:
Úvod do geofyziky Seismologické charakteristiky Země Tíhové pole Země Magnetické a elektrické pole Země Tepelné pole Země Vývoj Země a jejích geosfér Tvar, rozměry a hmotnost Země Pohyby Země Slapové jevy Úvod do meteorologie Základní pojmy Diagnóza a prognóza počasí Teplota vzduchu Tlak vzduchu Vlhkost vzduchu Oblačnost a sluneční svit Vítr Atmosférické srážky Atmosférické jevy Vzduchové hmoty Atmosférické fronty Stadia vývoje tlakových níží a výší Meteorologické stanice a mapy Předpověď počasí Počasí na Internetu