You are hereFPL

FPL


Předmět: Fyzika pevných látek

Katedra/Zkratka: OPT/FPL

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Základy fyziky pevných látek: symetrie mříže, pásová struktura, fonony, polovodiče.

Přehled látky:
- Geometrie krystalové mříže - Difrakce na krystalu, reciproká mřížka - Elektrony v periodickém potenciálu, pásová struktura pevných látek - Kmity krystalové mříže, fonony - Polovodiče, P-N přechod - Kvazičástice - Optické procesy v pevných látkách - Magnetické vlastnosti pevných látek