You are hereFP4

FP4

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Fyzikální praktikum (optika)

Katedra/Zkratka: OPT/FP4

Rok: 2021

Garant: 'Mgr. Radek Čelechovský, Ph.D.'

Anotace: Předmět je zaměřen na experimentální ověření a demonstraci základních fyzikálních principů z optiky. Cílem předmětu je osvojení si základních experimentálních dovedností, naučit se používat základní optické přístroje a pochopit metody sloužící pro měření parametrů optických přístrojů nebo k ověření základních fyzikálních principů.

Přehled látky:
1. Úvodní praktikum. Zásady práce v laboratoři, bezpečnost práce, vybavení laboratoře, měření se základními optickými přístroji (kolimátor, měřící dalekohled, měřící mikroskop) 2. Měření ohniskové vzdálenosti metodou Porrovou a metodou Besselovou 3. Měření parametrů dalekohledu 4. Měření parametrů mikroskopu 5. Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou 6. Měření rozlišovací meze fotografického objektivu 7. Měření emisních spekter zdrojů a absorpčních spekter optických filtrů, charakterizace a měření barvy, míchání barev 8. Interference světla. Ověření Youngova pokusu, měření vzdálenosti dírek z interferenčního obrazce 9. Difrakce světla. Měření parametrů překážky z difrakčního obrazce, měření periody difrakční mřížky 10. Polarizace světla. Ověření metod získání lineárně polarizovaného světla, transformace polarizačních stavů, měření polarizačního stavu 11. Měření na optických vláknech.