You are hereFP

FP


Předmět: Fyzika polovodičů

Katedra/Zkratka: OPT/FP

Rok: 2020

Garant: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Anotace: Základy teorie polovodičových látek se zaměřením na aplikace v polovodičových součástkách.

Přehled látky:
1. Úvod do fyziky pevných látek 2. Základy pásové teorie látek 3. Polovodičové materiály 4. Polovodič v elektrickém poli, proud v polovodičích 5. Polovodič v magnetickém poli 6. Absorpce optického záření v polovodiči 7. Absorpce a spontánní emise v polovodiči 8. Přechodové jevy v polovodičích - PN přechod 9. Přechodové jevy v polovodičích - rozhraní kov-polovodič 10. Elektroluminiscenční optické zdroje 11. Detektory optického záření