You are hereFOT

FOT


Předmět: Fotometrie, zdroje nekoherentního záření

Katedra/Zkratka: OPT/FOT

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je seznámit studenty s fotometrií, jejími základními pojmy. Jsou probrány základní fotometrické veličiny z hledika fyzikálního a také z hlediska vnímání světelné energie lidským okem. Student se naučí pracovat se zdroji záření různých charakteristik a navrhnout osvětlovací systémy dle zadaných fotometrických požadavků.

Přehled látky:
1.Stavba oka, optická soustava oka, akomodace, spektrální citlivost a rozlišovací schopnost oka, 2.Vnímání barev, chromatický trojúhelník, aditivní a subtraktivní vytváření barev 3.Aditivní a subtraktivní vytváření barev. 4.Fotometrické pojmy a jednotky, fotometrická měření, 5.Vyzařovací zákony černého tělesa, Měření vyzařovacích charakteristik 6.Lambertův zářič, barevná teplota. 7.Nekoherentní světelné zdroje, světelná efektivnost záření, wolframové vlákno, 8.Vlastnosti žárovkových světelných zdrojů, 9.Luminiscenční světelné zdroje, 10.Zdroje buzené elektrickým výbojem, 11.Fotometrické zákonitosti šíření světla v optických soustavách. 12. Závěrečný projekt - výpočet osvětlovací soustavy dle zadaných parametrů