You are hereFOF

FOF


Předmět: Teorie FO/FAC

Katedra/Zkratka: OPT/FOF

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Vladimír Chlup'

Anotace: Vývoj spolupráce pozemních jednotek s letectvem

Přehled látky:
1. Vývoj spolupráce pozemních jednotek s letectvem (II. světová válka, války v Koreji a ve Vietnamu) 2. Změny v technologii a vybavení malých jednotek na přelomu 70-tých a 80-tých let (noční vidění, lasery, využití kosmických technologií) 3. Doktrína Air-Land Battle a FOFA (Follow-on Attack Force) jako vítězné strategie studené války 4. Ověření taktiky A-LB a FOFA při operacích v Panamě (1989) a Iráku (1990 - 1991) 5. Současné koncepce NATO ATP-35 pro pozemní operace a ATP-63 pro leteckou podporu 6. STANAG 3797 - minimální požadavky na leteckého návodčího 7. Nasazení leteckých návodčích ve společných operacích (JP 3-09.1, JP 3-09.3, JP 3-09) 8. Technické standardy používané u leteckých návodčích - architektura C4IRSTA dle STANAG a MIL-STD 9. Úloha, organizace a nasazení leteckých návodčích v podmínkách AČR 10. Víceúčelový bojový letoun - architektura a systémy 11. Výhled do budoucna - jednotky FO/FAC ve strukturách NATO 21. století Praktická demonstrace a experimentální úlohy k přednáškám: 1. Vývoj spolupráce pozemních jednotek s letectvem. V rámci inovace jsou demonstrovány konkrétními výpočty nosnosti munice a speciálního vybavení jednotlivých letounů, které jsou typické pro sledované epochy. Pomocí těchto výpočtů je demonstrován technický pokrok dosažený mezi jednotlivými epochami. 2. Změny v technologii vybavení malých jednotek na přelomu 70-tých a 80-tých let. Začleněny praktické demonstrace možností před a po technologické změně: - pro noční vidění srovnání aktivního přístroje nočního vidění (70-tá léta) s pasivním přístrojem nočního vidění (80-tá léta) ve vztahu k výkonu a demaskujícím (provozním) účinkům, - srovnání přesnosti odhadu vzdálenosti pomocí klasických metod (70-tá léta, dílcová metoda) s moderním měření pomocí laseru (80-tá léta) - srovnání rychlosti určení polohy pomocí orientace mapy (70-tá léta) s orientací pomocí GPS (80-tá léta). 3. Doktrína Air-Land-Battle a FOFA jako vítězné strategie studené války Kurz byl rozšířen o blok s praktickou videokuázkou z konfliktů po roce 1990, kdy byly oba přístupy (ALB, FOFA) nasazeny v lokálních konfliktech. Videoukázky jsou řazeny dle technologických bloků, a to: - SureStrike - ukázka navádění a účinky nasazení akviziční jednotky a GPS řízené munice (Afghánistán) - GoldenStrike - ukázka navedení a účinky nasazení obrazového datalinku STANAG 7085 s bojovým letounem (Afghánistán) - ViperStrike - ukázka použití bezpilotního prostředku (Predator) 5. Současná koncepce NATO ATP-35 pro pozemní operace a ATP-63 pro leteckou podporu Byly zapracovány doktrínové změny, neboť koncepce ATP-63 byla změněna na STANAG 7144 a současně byla zahrnuta i nová koncepce ATP-80 pro podporu řízení palby na úrovni čety. V rámci tohoto bloku jsou fyzicky demonstrovány sety pro úroveň rota (set JTAC) a pro úroveň četa (set JFO). Studenti se seznamují s jednotlivými přístroji, jejich výkony, ergonomickým řešením a energetickými nároky včetně praktického vyzkoušení hmotnostního zatížení obou typů specialistů - JTAC a JFO. 6. STANAG 3797 - minimální požadavky na leteckého návodčího Byla zapracována nová edice 5. normy STANAG 3797 včetně nových postupů pro navádění pomocí laseru SeeSpot. Do výuky je zavedena praktická demonstrace pomocí kamery SWIR. (V rámci jednání se zástupci AČR, byla pro tuto demonstraci (použití laseru IV. třídy) získána propustka do bezpečnostních prostor ve VVP Libavá - vojenská střelnice Milovany.