You are hereFO

FO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Fyziologická optika

Katedra/Zkratka: OPT/FO

Rok: 2021

Garant: 'doc. RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.'

Anotace: Stručný úvod do geometrické optiky. Lom na kulové ploše; redukovaná vzdálenost, vergence, definice optické mohutnosti;

Přehled látky:
1.Stručný úvod do geometrické optiky. Lom na kulové ploše; redukovaná vzdálenost, vergence, definice optické mohutnosti; Gaussova zobrazovací rovnice a zobrazovací rovnice s vergencemi pro jednu kulovou plochu a pro čočku; vícestupňová optická soustava a určení jejích hlavních parametrů, základní aberace optických soustav. 2.Vznik zrakového vjemu. Oko a jeho optická soustava. Stavba oka a jeho optická soustava, její modely a jejich užití. Aberace optické soustavy oka, přehled refrakčních vad. 3.Emetropie a ametropie. Příčiny, klasifikace a brýlová korekce sférické ametropie. Astigmatismus, příčiny, klasifikace a korekce. Anizometropie, anizeikonie. 4.Akomodace a její popis. Teorie akomodace. Stimuly akomodace. Myopie prázdného pole, noční a přístrojová myopie. Interval a amplituda akomodace. Změny akomodace s věkem, presbyopie, presbyopický přídavek do blízka. Afakie. Ablyopie. 5.Vliv zornice na optické zobrazení v oku. Difrakční omezení oka. Rozptylový kroužek. Hloubka pole. Stilesův-Crawfordův efekt. Pupilární reflexy. 6.Zraková ostrost a její měření. Minimální úhlové rozlišení a jeho měření (úhlové a noniové rozlišení). Vízus - definice, měření. Optotypy - zásady konstrukce, typy, užití. Kontrastní citlivost. Definice, měření a užití. 7. Zraková funkce sítnice. Struktura sítnice, typy fotoreceptorů, jejich distribuce na sítnici a konvergence. Receptivní pole. Pigmenty fotoreceptorů. Adaptace na tmu, prahový jas, adaptační křivka. Adaptace na světlo. Fotopické, skotopické a mezopické vidění. 8.Úvod do fotometrie. Základní fotometrické veličiny a jednotky. Základní vztahy mezi fotometrickými veličinami, základní fotometrické vzorce, Bunsenův fotometr. 9.Vnímání jasu, adaptace. Adaptace na tmu. Fotopické, skotopické a mezopické vidění. Adaptace na světlo. Diferenciální jasový práh, vliv změn jasu na kontrast. Následné obrazy, iradiace, oslnění. Osvětlení pracoviště, vliv umístění zdrojů světla a spektrálního složení jejich světla na zrak, poškození oka zářením a jeho prevence. Entoptické fenomény. 10.Barva, její vnímání a měření. Vymezení barvy a její popis z psychosenzorického, fyzikálního a psychofyzikálního hlediska. Teplota barvy, ekvivalentní teplota barvy, míchání barev (subtraktivní, aditivní). Přirozené barevné souřadnice, trojbarevné souřadnice založené na barevných tocích, trichromatický systém CIE. Teorie barevného vidění. Trichromatická Helmholtzova teorie barevného vidění, Heringova teorie protibarev, teorie zón. Poruchy barvocitu. 11.Zorné pole, zraková dráha. Monokulární a binokulární zorné pole - vlastnosti, měření a poruchy. Zraková dráha a její neurony. Úvod do fyziologie pohybu oka, základy binokulárního vidění, vztah konvergence a akomodace. Psychologie vidění, zrakové klamy. Požadavky na optické přístroje.