You are hereFL

FL


Předmět: Vybrané kapitoly z fyziky oscilátorů

Katedra/Zkratka: OPT/FL

Rok: 2018

Garant: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je získat hlubší znalosti z kvantové fyziky optických, mechanických a elektrických oscilátorů a osvojit metody jejich popisu.

Přehled látky:
1. Kvantová teorie optických procesů v rezonátorech. 2. Optické parametrické oscilátory a zesilovače v rezonátorech. Generace stlačení a spektrum stlačení. 3. Kvantová teorie tlumení. Heisenberg-Langevinovy rovnice. Markovská approximace. 4. Tlumený optický parametrický oscilátor. 5. Mistrovská a Fokker-Planckova rovnice oscilátoru. 6. Kvantová teorie optomechanických systémů. Optomechanické systémy v rezonátoru. 7. Supravodivé kvantové elektrické obvody. 8. Kvanto0 převodníky mezi světlem a látkou.