You are hereFK

FK


Předmět: Úvod do fyziky kulečníku

Katedra/Zkratka: OPT/FK

Rok: 2018

Garant: 'doc. RNDr. Richard Horák, CSc.'

Anotace: Seznámení s fyzikou kulečniku.

Přehled látky:
Síly mezi tágem a kouli, kouli a mantinelem, mezi kouli a stolem, mezi koulemi. Obecný pohyb koule po stole: translační a rotační rychlost, dráha koule. Stav klouzání a kutálení. Teorie hry.