You are hereF1

F1


Předmět: Fyzika I (el., mag., optika)

Katedra/Zkratka: OPT/F1

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Michal Kolář, Ph.D.'

Anotace: Vybrané kapitoly z elektřiny a magnetismu a optiky.

Přehled látky:
Elektrina a magnetismus 1. Elektrostatické pole 2. Elektrické pole v dielektriku 3. Ustálený elektrický proud 4. Vedení elektrického proudu v kovech, polovodicích, elektrolytech a plynech 5. Magnetické pole 6. Nestacionární elektromagnetické pole, elektrické kmity a vlny Optika 7. Vlnová optika 8. Geometrická optika 9. Optické merící prístroje Atomová a jaderná fyzika 10. Stavbu atom 11. Atomová fyzika 12. Jaderná fyzika, jaderné premeny a jaderná energetika 13. Úvod do kvantové fyziky