You are hereEX

EX


Předmět: Odborná exkurze

Katedra/Zkratka: OPT/EX

Rok: 2020

Garant: 'Mgr. Michal Baránek, Ph.D.'

Anotace: Návštěva výzkumných pracovišť zabývajícími se optickou tematikou. Obvyklé exkurze: 1. MEOPTA Přerov 2. Autopal Nový Jičín 3. HELLA Mohelnice 4. LaserTech Olomouc 5. Vývojová dílna AÚ ČAV Turnov 6. CRYTUR Turnov 7. URE Praha 8. FZÚ Praha Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na exkuzi.

Přehled látky:
Návštěva výzkumných pracovišť zabývajícími se optickou tematikou. Obvyklé exkurze: 1. MEOPTA Přerov 2. Autopal Nový Jičín 3. HELLA Mohelnice 4. LaserTech Olomouc 5. Vývojová dílna AÚ ČAV Turnov 6. CRYTUR Turnov 7. URE Praha 8. FZÚ Praha