You are hereET

ET


Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: OPT/ET

Rok: 2019

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: 1)Základní pojmy, prvky, veličiny a zákony elektrických obvodů. 2) Metody analýzy lineárních stejnosměrných elektrických obvodů. 3) Principy teorie elektrických obvodů a věty o náhradních zdrojích. 4) Nelineární stejnosměrné obvody. 5) Kmitočtově závislé lineární elektrické obvody. Symbolické vyjádření harmonických veličin a jejich zobrazení v komplexní rovině. 6) Klasická analýza lineárních střídavých elektrických obvodů. 7) Elektrické rezonanční obvody. 8) Elektrické obvody s dvojbrany. 9) Obvodové funkce souměrných dvojbranů. 10) Elektrické lineární obvody s neharmonickými veličinami. 11) Analýza přechodných jevů v lineárních obvodech a jejich aplikace. Výuka je spojena s využíváním simulačního programu Tina.

Přehled látky:
1)Základní pojmy, prvky, veličiny a zákony elektrických obvodů. 2) Věty o náhradních zdrojích. 4) Lineární stejnosměrné obvody. Elektrické obvody s dvojpóly. 5) Kmitočtově závislé lineární elektrické obvody. 6) Úvod do polovodičových prvků, polovodičová dioda 7) Základní vlastnosti bipolárního tranzistoru, vlastnosti, pracovní charakteristika 8) Tranzistor jako dvojbran. 9) Obvodové funkce souměrných dvojbranů. 10) Zpětná vazba v elektronických obvodech. 11) Elektrické lineární obvody s neharmonickými veličinami. 12) Analýza přechodných jevů v lineárních obvodech a jejich aplikace. Výuka je spojena s využíváním simulačního programu Tina.