You are hereET

ET


Předmět: Elektronika

Katedra/Zkratka: OPT/ET

Rok: 2020

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Základy elektroniky a elektronických součástek.

Přehled látky:
1)Základní pojmy, prvky, veličiny a zákony elektrických obvodů. 2) Věty o náhradních zdrojích. 4) Lineární stejnosměrné obvody. Elektrické obvody s dvojpóly. 5) Kmitočtově závislé lineární elektrické obvody. 6) Úvod do polovodičových prvků, polovodičová dioda 7) Základní vlastnosti bipolárního tranzistoru, vlastnosti, pracovní charakteristika 8) Tranzistor jako dvojbran. 9) Obvodové funkce souměrných dvojbranů. 10) Zpětná vazba v elektronických obvodech. 11) Elektrické lineární obvody s neharmonickými veličinami. 12) Analýza přechodných jevů v lineárních obvodech a jejich aplikace. Výuka je spojena s využíváním simulačního programu Tina.