You are hereEOPTO

EOPTO


Předmět: Experimentální optoelektronika

Katedra/Zkratka: OPT/EOPTO

Rok: 2020

Garant: 'RNDr. František Petráš'

Anotace:

Přehled látky:
1. Úvod, optické a rádiové komunikační spektrum,Wienův oscilátor. 2. Generátory optických nanosekundových pulsů,optoelektronické vysílače. 3. Optoelektronické příjmače, detektory s PIN diodou. 4. Aplikace tranzistorů JFET a MOSFET. 5. Transimpedanční zesilovač s OZ a PIN diodou. 6. Vysokoimpedanční zesilovač s PIN diodou. 7. Nábojový zesilovač s tranzistorem JFET a OZ. 8. Zesilovač s dvěmi fotodiodami v balančním režimu,vzorkovací zesilovač. 9. Měření záznějů dvou identických krystalových oscilátorů,-přípravek. 10. Pulsní čerpání laserové diody, impedance LD, MHz modulace. 11. Intenzitní, fázová, polarizační a frekvenční modulace a demodulace. 12. Dioda APD v režimu pasivního a aktivního zhášení.