You are hereENO

ENO


Předmět: Energetická optika

Katedra/Zkratka: OPT/ENO

Rok: 2019

Garant: 'prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.'

Anotace:

Přehled látky:
1. Radiometrické a fotometrické veličiny, vztah energie a záření. 2. Zákony tepelného záření. 3. Barevná teplota a její měření. 4. Základní fotometrický zákon a jeho aplikace v energetice optických soustav. 5. Paprsky jako elementární energetické trubice. Hustota světla. Základní aplikace. 6. Vybrané praktické aplikace energetických zákonů. 7. Principy a teorie osvětlovacích soustav. 8. Vzájemné působení záření a hmoty z pohledu transformace energetických parametrů paprskových svazků. 9. Odraznost záření na silně absorbujícím prostředí, disperze, rozptyl. Vztah atmosféry a záření. 10. Základní aplikace energetické optiky v infračervené technice. 11. Základy práce s programem Trace Pro. 12. Řešení úloh energetické optiky pomocí programu Trace Pro.