You are hereEMO

EMO

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Předmět: Elektromagnetická optika

Katedra/Zkratka: OPT/EMO

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Ivo Vyšín, CSc.'

Anotace: Základní pojmy a principy Maxwellovy teorie nestacionárního elektromagnetického pole.

Přehled látky:
1. Základní pojmy a experimentální zdroje Maxwellovy teorie elektromagnetického pole. 2. Základní rovnice Maxwellovy teorie. 3. Šíření elektromagnetických vln v neomezeném bezztrátovém prostředí. Homogenní vlnová rovnice, její řešení, vlastnosti řešení. 4. Polarizace elektromagnetických vln, energie elektromagnetických vln. Sférické vlny. 5. Šíření elektromagnetických vln v neomezeném ztrátovém prostředí. Zobecněná vlnová rovnice, její řešení pro monochromatické vlny, vlastnosti řešení. Energie monochromatických vln v neomezeném ztrátovém prostředí, pravá absorpce. 6. Šíření elektromagnetických vln v dielektrických anizotropních krystalech. 7. Elektromagnetické vlny na rozhraní dvou prostředí. Odvození zákona odrazu a lomu, odvození Fresnelových vzorců. 8. Odraznost a propustnost rozhraní dvou bezztrátových prostředí, odraznost a propustnost rozhraní bezztrátového a ztrátového prostředí. 9. Úplný odraz na rozhraní dvou bezztrátových prostředí. Vlastnosti odražené a lomené vlny při úplném odrazu. 10. Kirchhoffova teorie ohybu. Kirchhoffův integrální vzorec a jeho předpoklady. 11. Výpočet amplitudy optického rozruchu v případě bodového zdroje. Vymezení Fraunhoferových a Fresnelových ohybových jevů. 12. Řešení Fraunhoferových ohybových jevů na základních typech otvorů.