You are hereELT

ELT


Předmět: Elektronika II

Katedra/Zkratka: OPT/ELT

Rok: 2018

Garant: 'Ing. Zdeněk Řehoř, Ph.D.'

Anotace: Seznámit se se základními digitálními elektronickými prvky a jejich aplikacemi.

Přehled látky:
Elektronika II - Základy digitální elektroniky 1. Digitální signály (Základní logické funkce, odvozené logické funkce) 2. Boolova algebra, stanovení logických rovnic 3. Logické obvody a skupiny (Logické obvody TTL, elektrické vlastnosti logických obvodů, specializovaná zařízení) 4. Praktická cvičení - ZÁKLADNÍ FUNKCE TTL (hradla,klopné obvody,čítače) 5. Paměti (RAM,DRAM,ROM,EPROM,?) 6. Programovatelná logická zařízení (Komplexní programovatelná logická zařízení(CPLD)) 7. Praktická cvičení - SPECIÁLNÍ FUNKCE TTL (potlačení zákmitů u spínačů,čítačů,úplné čítače (binární kód), semafor) 8. Stavové stroje (třídy stavových strojů, synchronní stavové stroje) 9. Praktická cvičení -STAVOVÉ STROJE (reálný semafor jako stavový stroj) 10. Základy jednočipových procesorů 11. Praktická cvičení -Programovatelné automaty (úvod do programování jednochipových procesorů)