You are hereEFOX

EFOX


Předmět: Experimentální fotonika

Katedra/Zkratka: OPT/EFOX

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Miroslav Ježek, Ph.D.'

Anotace: Cílem předmětu je realizace vybraných laboratorních úloh z optických komunikací a fotoniky s důrazem na samostatnou práci studentů a získání experimentálních dovedností.

Přehled látky:
Příklady úloh: 1. Polovodičové zdroje LED, SLED, LD: V-A a I-L charakteristiky, spektrum. 2. Pasivní prvky optických sítí: optická vlákna, disperze, vazební prvky. 3. Aktivní prvky integrované optiky: charakterizace fázového modulátoru. 4. Polovodičové detektory: sensitivita a účinnost, dynamický rozsah a rychlost odezvy. 5. Testování ztrátového profilu vláknové linky pomocí OTDR. 6. Komunikační linka s frekvenčním multiplexem: charakterizace rychlosti přenosu a přeslechů. 7. Měření šířky spektrální čáry stabilizovaného laseru: heterodynní detekce. 8. Měření spektra a délky femtosekundových pulzů: dvoufotonová absorpce v polovodiči. 9. Interakce světla s atomy: saturovaná absorpční spektroskopie. 10. Statistika světla: jednofotonové detektory, nezávislost a shlukování fotonů. 11. Zdroj korelovaných fotonů: interference intenzit a měření femtosekundových intervalů. 12. Kvantová provázanost a nelokalita: Bellovy nerovnosti.