You are hereE3

E3


Předmět: Odborná exkurze

Katedra/Zkratka: OPT/E3

Rok: 2021

Garant: 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem exkurze je praktická ukázka výrobních procesů v oblasti brýlové a optické technologie v reálném závodě. Dále zopakovat a prohloubit vybrané znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech optometrie.

Přehled látky:
Náplní exkurze je návštěva výrobního závodu zaměřeného zejména na výrobu brýlových čoček a praktická demonstrace odpovídajících výrobních procesů. Součástí exkurze budou též externí školení ve vybraných oblastech optometrie.