You are hereE3

E3


Předmět: Odborná exkurze

Katedra/Zkratka: OPT/E3

Rok: 2017

Garant: 'RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.', 'RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.'

Anotace: Cílem exkuzre je zopakovat a prohloubit vybrané znalosti a dovednosti v oblasti aplikace kontaktních čoček, komunikace v kontaktologii, v práci se štěrbinovou lampou a ve vyhodnocování slzného filmu se zaměřením na aplikaci v kontaktologii.

Přehled látky:
V rámci exkurze proběhne školení na pracovišti TVCI J&J, Praha, v celkovém rozsahu 32 hod. Exkurze bude realizována ve dvou třídenních blocích. Bude využito možností plně vybaveného pracoviště partnera pro procvičení a doplnění zejména praktických dovedností v oblasti aplikace měkkých kontaktních čoček a hodnocení kvality slzného filmu. Teoretická část je vedena formou diskuzních seminářů, praktická část ve formě praktických činností na stanovištích v malých skupinkách. Kontaktní čočky - zásady správné komunikace; zásady práce se štěrbinovou lampou; vybraná témata z oblasti aplikace kontaktních čoček; praktická cvičení, vyšetřování a hodnocení předního segmentu oka, záznam vyšetření. Slzný film - stavba a význam slzného filmu, typy slzného filmu, vhodná volba kontaktní čočky vzhledem k typu slzného filmu, vyšetřování slzného filmu; praktická cvičení - procvičení vyšetřování slzného filmu, hodnocení slzného filmu.